Oringi HNBR, SAE, Metryczne 900szt

87.87 

G02801 Oringi HNBR, SAE, Metryczne 900szt

Na stanie

Ilość:

SKU: G 02801 Kategorie: ,

Opis

NAZWA: KAUCZUK AKRYLONITRYLOWY UWODORNIONY – HNBR

OPIS: Kauczuk akrylonitrylowy jest kopolimerem akrylonitrylu oraz butadienu przy czym nastąpiło całkowite lub częściowe uwodornienie podwójnego wiązania komponentu butadienowego. Sieciowanie nadtlenkowe poprzez podwójne wiązanie podnosi stabilność temperaturową i utleniającą. Materiały gumowe przygotowane w ten sposób charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz większą odpornością na ścieranie.

   
DOBRA ODPORNOŚĆ
BRAK ODPORNOŚCI
 • węglowodory alifatyczne tj. propan, butan, benzyna, oleje mineralne (olej smarowy, oleje hydrauliczne z grup H, H-L, H-LP)
 • oleje mineralne i smary
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu: HSA, HSB (emulsje olejowo – wodne) i HSC(mieszanki poliglikolu z wodą)
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych
 • wodę do 60 °C (specjalne gatunki do 100 °C)
 • rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach
 • węglowodory aromatyczne i chlorowane np. benzen, tri, tetra
 • estry i rozpuszczalniki polarne
 • oleje i smary silikonowe
 • ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych)
 • płyny hamulcowe na bazie glikoli
 • ozon – mieszanina NBR i PVC podwyższa tą odporność
ZAKRES TEMPERATUROWY: -30 °C do +150 °C
Uwaga: podany zakres temperatury pracy odnosi się do badań w powietrzu i niejednokrotnie nie pokrywa się z zakresem obowiązującym w innych mediach. Odporność na poszczególne media wulkanizatu HNBR zawiera załączona tabela odporności chemicznej.