Gwarancja i reklamacja

Zobowiązujemy się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

W przypadku stwierdzenia wady zakupionego przedmiotu, Klient może skorzystać z następujących rozwiązań:

 

1. Gwarancja producenta

Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do Gwaranta. Adres gwaranta, sposób dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych oraz tryb postępowania gwarancyjnego opisany jest w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu.

 

2. Rękojmia

Akros Tomasz Sadowski. przyjmuje zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi produktów zakupionych w sklepie internetowym (www.narzedzie24.pl)